Kick-off event

Is een kick-off nou echt wel nodig, wordt ons regelmatig gevraagd als er toch weer een manager heeft verzonnen dat er één moet komen. We kunnen daar vaak geen direct antwoord op geven. Het kost toch geld als je een goede kick-off wilt organiseren en hoe weet je nu wat de return of investment (ROI) is?

Als jullie ons dat kunnen laten zien dan zeggen we direct ‘JA’. Kunnen jullie aantonen dat het echt zijn geld dubbel en dwars terugverdiend? Als we een manager of een directievertegenwoordiger tegenover ons krijgen met dit laatste verhaal dan bedanken we snel en heel vriendelijk voor de organisatie van hun kick-off. Met deze instelling en uitgangspunten is geen eer te behalen zijn, ook niet voor het bedrijf!

Maar als een manager of directeur open staat voor een brainstormsessie om in die meeting te kijken of we een kick-off kunnen inzetten om de start van een nieuw project een extra boost te geven? Dan gaan we er in geloven. Nog steeds is het behalen van succes nog niet vanzelfsprekend, de kans op slagen is wel vele malen groter.

En dan komen we direct weer op een van onze eerste vragen: wat is je doelstelling van de kick-off? Teambuilding, enthousiasmeren, het plan vertellen of je boodschap uitdragen?

Een originele, creatieve en actieve inzet van organisatie, directie, management en overige deelnemers is van groot belang om het te laten slagen. Neem dus de kernwaarden van jouw organisatie mee en zoek daarin het algehele belang van de organisatie. Geef de medewerkers met het wij-gevoel en het gevoel dat door deze kick-off alle concurrenten vol in het stof gaan bijten. Dat is het heerlijke gevoel waarmee elke medewerker weer met de volle 100 procent aan de slag wil gaan. Jullie bedrijf kan de hele wereld aan. Maar dan moet je het wel echt zelf willen!

Bel Frank

Een goede voorbereiding

Even terug naar wat de doelstelling is van de kick-off. Start je een project en wil je bouwen aan het team? Wil je je bedrijf enthousiasmeren voor jouw verandervisie? Ga je de nieuwe koers uitzetten? Het is altijd het startpunt van een verandering in je organisatie.

Een goede voorbereiding is van essentieel belang om jouw verandertraject of project te laten slagen. Het inleven in medewerkers en de locatie waar de kick-off plaatsvindt bepalen het succes. Staat het managementteam niet achter je plan, voel je weerstand? Bedenk dat of je hiermee wilt verder gaan. Voordat je het weet hebben zij alweer de volgende plannen gelanceerd en is de kick-off een voorbij geraasd station. Het is GEEN methode om weerstand weg te nemen! Weerstand ondermijnt het succes van het event.

Behaal je doelen

De kick-off is de markering van een startpunt. Vanaf nu gaan we deze doelen behalen! Je draagt je boodschap uit en maakt duidelijke welke doelen je gaat bepalen. En belangrijker nog… Wanneer ze behaald zijn. Weet je wat je doelen zijn? Weet je je termijn en zijn ze realistisch? Dan is je publiek geneigd met je mee te gaan in de flow. De flow die je nodig hebt om te slagen! Dus voordat we in gesprek gaan, kan jij ons jouw doelen vertellen?